ДОКТОРАНТУРА

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

ТЕМА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 25.00.02 Механизмы государственного управления


СТАТЬЯ: Ботвінов Р.Г. Класифікація державної служби: теоретична полеміка // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 3 (30).


СТАТЬЯ: Ботвінов Р.Г. Правоохоронна функція держави: сутність та форми реалізації // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2 (29).


СТАТЬЯ: Ботвінов Р.Г. Спеціалізована державна служба: ідентифікація поняття // Публічне управління: теорія та практика: електронний збірник наукових праць. – № 1 (15). 2016.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р.Г. Особливості служби в правоохоронних органах // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Випуск 3. – 2016.